Detalls de l’autor/a

Navarro Cid, Jose

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO5
    La millora de l’avaluació formativa i sumativa a través de l’elaboració de curtmetratges. La participació activa de l’alumnat
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra