Detalls de l’autor/a

Carrera-Sabaté, Josefina

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO8
    Modificar hàbits articulatoris a la universitat? Algunes reflexions al voltant de l’ús de les guies de pronunciació del català
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra