Detalls de l’autor/a

Prat, Josefina

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
    Aprenentatge transversal dels estudiants dels graus de nutrició humana i dietètica i ciència i tecnologia dels aliments a la unitat de laboratoris docents del campus de l’alimentació de la facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra