Detalls de l’autor/a

Pérez Merino, Laura

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SM1
    L’aprenentatge-servei en el grau de fisioteràpia. Experiència en l’assignatura “Pràctiques Tutelades Opcional: Recerca, Esport, Hidroteràpia i Externes”
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra