Detalls de l’autor/a

Castro González, Leyla Claudina

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO6
    L’avaluació dels aprenentatges i les competències en els seminaris col•laboratius a l’educació superior. Una innovació docent al grau de Pedagogia i d’Educació Primària de la Universitat de Barcelona.
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
    Camino hacia la profesión: sueños y deseos de los aspirantes a maestros de primaria. Quienes son y porqué acceden al Grado de Educación Primaria en la Universidad de Barcelona
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra