Detalls de l’autor/a

Albina Chicote, Mª Luisa

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO4
    Comunicació en ciències de la salut: alumne mentor. Reforç de competències de comunicació i ètica en l’àmbit de la salut a través de la producció i visualització de simulacions en format de vídeo.
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO5
    Evaluación de competencias transversales y nucleares a través del portafolios electrónico en la facultad de medicina y ciencias de la salud (URV). Portafolios electrónico y evaluación de competencias en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (URV)
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra