Detalls de l’autor/a

Sabater Mateu, Mª Pilar

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
    Experiències per l’adquisició de competències transversals en el grau d’Infermeria. Universitat de Barcelona (UB). Activitats estratègiques complementàries per afavorir l’assoliment de valors democràtics
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra