Detalls de l’autor/a

Puy Rubio, Mª Puy

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
    La commemoració dels dies mundials proposta de treball d’infermeria comunitària. Opinió i resultats dels i de les estudiants
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra