Detalls de l’autor/a

Morán, M. Carmen

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO8
    Avaluació formativa de la fisiologia humana a través de rúbriques en els graus de ciència i tecnologia dels aliments (CTA) i nutrició humana i dietètica (NHD)
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra