Detalls de l’autor/a

Vidal, M. Carmen

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO7
    Interacció secundària-universitat en l’àmbit de la nutrició i de la ciència i tecnologia alimentària. Experiència pilot
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra