Detalls de l’autor/a

Guitard Sein-Echaluce, M. Luisa

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO2
    La simulació clínica: opinió dels estudiants del grau en infermeria
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP4
    Empoderament dels estudiants amb l’aprenentatge de competències infermeres. Empoderament dels estudiants amb el propi aprenentatge de les competències en infermeria dins l’assignatura de Fisiopatologia
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra