Detalls de l’autor/a

Vinardell Martínez-Hidalgo, M. Pilar

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP1
    Desenvolupament d’un cas clínic interdisciplinari al grau de farmàcia dins l’assignatura de segon curs Fisiologia i Fisiopatologia I. Actuacions voluntàries o obligatòries?
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
    El compromís de l’estudiant davant el seu procés d’aprenentatge. “Compromís per aprendre”
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra