Detalls de l’autor/a

Armengol Rosinés, M. Teresa

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO6
    Incidència de les metodologies docents i dels hàbits d’estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels Graus de la Facultat de Dret i Economia de la UdL
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO8
    Experiències d’aprenentatge cooperatiu en assignatures d’economia
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra