Detalls de l’autor/a

Rubio-Hurtado, M.J

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO2
    El portafolis digital per a la millora de competències transversals en alumnes de pedagogia de la Universitat de Barcelona
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra