Detalls de l’autor/a

Bartosik-Purgat, Malgorzata, Poznan University of Economics and Business Economics, PolòniaISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra