Detalls de l’autor/a

Moreno Eguílaz, Manuel

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP1
    La experiencia del equipo ETSEIB-ELISAVA en la Barcelona Smart Moto Challenge. Un proyecto Learning-by-doing de Diseño e Ingeniería
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra