Detalls de l’autor/a

Soto Gonzalez, María Dolores

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO4
    DESENVOLUPAMENT D’UN MODEL EDUCATIU CENTRAT EN LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I EL TREBALL PER PROJECTES EN ELS GRAUS D’EDUCACIÓ DE FLORIDA UNIVERSITÀRIA
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra