Detalls de l’autor/a

Mauri Álvarez, Margarita

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO6
    L'adquisició de la competència ètica a través de la literatura: Una proposta docent per al seu treball amb els estudiants a través del ficcionalisme
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra