Detalls de l’autor/a

Font i Mas, Maria

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO5
    Aprenentatge servei a entitats d’economia social a través d’un màster dels negocis. Experiència i resultats dels MUDEC-URV
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra