Detalls de l’autor/a

Mataró, Maria

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP4
    Factores relacionados con la utilidad percibida del material interactivo o en papel. Estudio en el contexto de una pràctica presencial
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra