Detalls de l’autor/a

Prates, Mariana Louzada, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, Minas Gerais, Brasil, BrasilISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra