Detalls de l’autor/a

Prates, Mariana Louzada, Universidade Federal de Viçosa, Brasil

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SO4
    El Mapa Conceptual como herramienta de aprendizaje significativo: el ejercicio del Aprender a Conocer y a Trabajar juntos
    Resum
  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SO4
    El Mapa Conceptual como herramienta de aprendizaje significativo: el ejercicio del Aprender a Conocer y a Trabajar juntos
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra