Detalls de l’autor/a

Peró Cebollero, Maribel

 • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO7
  DESENVOLUAMENT D’UN SISTEMA DE SEGUIMENT INDIVIDUALITZAT DEL TREBALL NO PRESENCIAL EN ASSIGNATURES D’ALTA DENSITAT DE MATRICULA
  Resum  PDF
 • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SP4
  LA EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD ANTE LAS MATEMÁTICAS Y SU EFECTO COMO INTERFERIDOR DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNTURA DE ESTADÍSTICA EN PSICOLOGÍA
  Resum  PDF (Español)
 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
  Utilitat del treball de recerca en el procés d’aprenentatge en l’assignatura de tècniques de recerca. Treball de Recerca Col·laboratiu en Tècniques de Recerca
  Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra