Detalls de l’autor/a

Romeu Ferran, Marta

 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO4
  Comunicació en ciències de la salut: alumne mentor. Reforç de competències de comunicació i ètica en l’àmbit de la salut a través de la producció i visualització de simulacions en format de vídeo.
  Resum  PDF
 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO5
  Evaluación de competencias transversales y nucleares a través del portafolios electrónico en la facultad de medicina y ciencias de la salud (URV). Portafolios electrónico y evaluación de competencias en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (URV)
  Resum  PDF
 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP1
  Mentoring programs for medical students. Universitat Rovira i Virgili
  Resum  PDF
 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SM1
  L’aprenentatge-servei en el grau de fisioteràpia. Experiència en l’assignatura “Pràctiques Tutelades Opcional: Recerca, Esport, Hidroteràpia i Externes”
  Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra