Detalls de l’autor/a

Alòs Lladó, Mercè, Espanya

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SP3
    Anàlisi de la co-transferència de coneixement entre la universitat i les organitzacions de pràctiques, del Pràcticum del grau de Pedagogia, de la Universitat de Barcelona
    Resum  PDF (English)  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra