Detalls de l’autor/a

Gómez Serra, Miquel

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO7
    Sobreviurem: Reflexions crítiques al voltant de l'avaluació continuada. Aportacions per al desenvolupament de bones pràctiques
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
    Valoració d’una experiència de participació estudiantil a la universitat. Aspectes forts i febles de l’experiència dels delegats i delegades dels grups classe (2010-2014) a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra