Detalls de l’autor/a

Camps Llauradó, Misericòrdia

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO2
    La identificació de situacions significatives de l’exercici de la professió docent com a estratègia per a dissenyar assignatures en els graus d’educació infantil i primària. L’enfocament per competències en la formació inicial de mestres
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra