Detalls de l’autor/a

Carmona Montferrer, Moisés

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP4
    ¿Cómo asegurar un buen feedback en el proceso tutorial? Propuesta de un instrumento de técnicas y estratègies recomendadas
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra