Detalls de l’autor/a

Cervera Escofet, Montserrat

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
    El Buddy Programme a la facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Valoració dels resultats de l’experiència d’acolliment dels estudiants estrangers pels estudiants nacionals
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra