Detalls de l’autor/a

Mitjans Arnal, Montserrat

 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP1
  Desenvolupament d’un cas clínic interdisciplinari al grau de farmàcia dins l’assignatura de segon curs Fisiologia i Fisiopatologia I. Actuacions voluntàries o obligatòries?
  Resum  PDF
 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP1
  Creació i aplicació del programa HISTOFLASH a les classes pràctiques d’histologia de l’assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III del grau de farmàcia de la Universitat de Barcelona. Programa interactiu com a eina d’aprenentatge
  Resum  PDF
 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
  El compromís de l’estudiant davant el seu procés d’aprenentatge. “Compromís per aprendre”
  Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra