Detalls de l’autor/a

Obradors, Núria

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO6
    Disseny de sistemes d’avaluació i registre de les competències generals: Proves pilot de Treball Cooperatiu de 2n semestre i de Pràcticum
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra