Detalls de l’autor/a

Saperas Plana, Núria

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP4
    Aprendizaje integrado de técnicas experimentales en el laboratorio. Aplicación al aprendizaje de técnicas de purificación y análisis de proteínas
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra