Detalls de l’autor/a

Sabaté Lagunas, Raimón

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
    Experiència de flexibilitat metodològica en el procés d'ensenyament-aprenentatge. El cas de l'assignatura del grau de Farmàcia “Biomembranes: estudis fisicoquímics”
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra