Detalls de l’autor/a

Ferreras, Raquel, Universitat Oberta de Catalunya, Espanya

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SO3
    Anàlisi de les percepcions de les competències assolides en entorns virtuals d’aprenentatge: El cas dels plans d’empresa de la UOC
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra