Detalls de l’autor/a

Llop Ràfales, Raquel

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO2
    La interactivitat de l’alumnat en didàctica de la llengua. Una proposta d’innovació educativa basada en la pràctica reflexiva i la utilització dels recursos digitals
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra