Detalls de l’autor/a

Martín Venegas, Raquel

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP1
    Desenvolupament d’un cas clínic interdisciplinari al grau de farmàcia dins l’assignatura de segon curs Fisiologia i Fisiopatologia I. Actuacions voluntàries o obligatòries?
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra