Detalls de l’autor/a

Selvam, Rejina Ary

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO7
    DESENVOLUAMENT D’UN SISTEMA DE SEGUIMENT INDIVIDUALITZAT DEL TREBALL NO PRESENCIAL EN ASSIGNATURES D’ALTA DENSITAT DE MATRICULA
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra