Detalls de l’autor/a

Cáceres, Rosa Elvira

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SM4
    PROYECTO DE TUTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN PRIMER AÑO DE CARRERAS DE GRADO- TUTORSHIP PROJECT FOR THE IMPROVMENT OF TEACHING IN THE FIRST YEAR OF THE UNIVERSITY DEGREES.
    Resum  PDF (Español)


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra