Detalls de l’autor/a

Vilà Baños, Ruth

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO1
    La investigació formativa com a metodologia d’aprenentatge orientada a projectes. Una experiència a la Universitat de Barcelona
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SM4
    L’avaluació de competències de l’alumnat a les pràctiques externes. La perspectiva de tots els agents implicats en les Pràctiques Externes del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra