Detalls de l’autor/a

Saldaña-Ruíz, Sandra, Universitat de Barcelona, Espanya

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SO1
    IMPLICACIÓ DE L’ESTUDIANT DE POSTGRAU EN EL L'ELABORACIÓ DE L’AVALUACIÓ D’UNA ACTIVITAT D’APRENENTATGE
    Resum  PDF
  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SO2
    APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA HABILIDAD PRÁCTICA DE TOMAR LA PRESIÓN ARTERIAL A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra