Detalls de l’autor/a

Saura, Sandra

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SP3
    UNA EXPERIÈNCIA DE METODOLOGIA TRANSDISCIPLINAR VERS LA INNOVACIÓ I L’EXCEL•LÈNCIA DOCENT EN L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra