Detalls de l’autor/a

Esqué Boldú, Sara

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO6
    Aprenentatge col•laboratiu mitjançant l’entorn virtual. Experiència a les estades formatives dels estudis d’infermeria i ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra