Detalls de l’autor/a

Villar Mariscal, Sara

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP1
    El TFG al grau d´Educació Social. Estudi avaluatiu sobre la implementació per primer cop del TFG al grau d´Educació Social a la Universitat de Barcelona
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra