Detalls de l’autor/a

Martos, Soledad

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
    Posada a punt d’una pràctica de laboratori de fitopatologia per alumnes que cursin graus de l’àmbit de les biociències. Organització, paràmetres a avaluar i resultats
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra