Detalls de l’autor/a

Bermúdez Rey, Teresa

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP4
    Personalidad eficaz en universitarios de la Universidad de Oviedo y Universidad de Burgos: tipologías modales multivariadas
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra