Detalls de l’autor/a

Pagès, Teresa, Universitat de Barcelona, Espanya

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SM9
    Desde el análisis de la docencia hacia la mejora e innovación. ¿Qué proponen los profesores noveles de la Universidad de Barcelona en el marco del Máster en Docencia Universitaria para Profesorado Novel?
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra