Detalls de l’autor/a

Vidal, Tomeu

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SM5
    La creació “d’estudis de cas” per part de l’alumnat: superant el buit entre la teoria i la pràctica. Els alumnes com a protagonistes en el desenvolupament de competències
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra