Detalls de l’autor/a

Granollers Saltiveri, Toni

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO3
    Disseny d'una estratègia integral per fomentar les habilitats emprenedores entre l’estudiantat mitjançant el Treball de Fi de Grau i de Màster
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra