Detalls de l’autor/a

Malaspina, Uldarico, Pontificia Universidad Católica del Perú, EspanyaISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra