Detalls de l’autor/a

Merino Sancho, Víctor

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO5
    La creació d’una clínica jurídica de drets humans en un programa APS consolidat a la URV. Consolidació del Programa APS a la Facultat de Ciències Jurídiques
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra